BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HÀNG BỘT TRIỂN KHAI HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TP HÀ NỘI LẦN THỨ XVII (NHIỆM KỲ 2020-2025)
Ngày đăng 12/01/2021 | 15:04  | Lượt xem: 109

Sáng ngày 12/01/2021 Đảng bộ phường Hàng Bột đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 04/ KH-TU ngày 18/11/2020 của Thành ủy Hà Nôi, Kế hoạch số 13-KH/QU ngày 25/11/2020 của Quận ủy Đống Đa, Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 30/11/ 2020 của Đảng ủy phường, sáng nay ngày 12/01/2021 Đảng bộ phường Hàng Bột đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có các đ/c lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội trong phường và toàn thể cán bộ, đảng viên của 21 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã mời đ/c Phạm Xuân Thâu - Báo cáo viên Trung ương, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Đối ngoại Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

Tại Hội nghị, đ/c Phạm Xuân Thâu đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và 5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) của Đảng bộ Thành phố và tình hình thời sự quốc tế, trong nước năm 2020. Đặc biệt, phân tích kỹ về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045; các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025; 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá; 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, tạo sự tin tưởng, đoàn kết, phấn khởi tự hào trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội.