BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

Quận Đống Đa tổ chức hội nghị thông báo và hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Ngày đăng 24/02/2021 | 15:04  | Lượt xem: 45

Sáng ngày 23/2/2021, tại phòng họp A trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND Quận, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quận Đống Đa đã tiến hành Hội Nghị thông báo và hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tới dự có các ông (bà): Võ Hồng Vinh - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận; Hoàng Thị Phương Ngọc - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Trịnh Hữu Tuấn - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu HĐND Quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận thông báo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và hướng dẫn nội dung nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026. Theo đó, quận Đống Đa đã phân bổ cho 55 cơ quan, đơn vị, tổ chức và các phường. Tổng số, các cơ quan, đơn vị, tổ chức sẽ được giới thiệu 63 người, (Trong đó: Khối chuyên trách Đảng 12 người: cấp Quận giới thiệu 07 người, cấp phường giới thiệu 05 người; Khối chính quyền giới thiệu 26 người: cấp Quận giới thiệu 14 người, cấp phường: 12 người; Lực lượng vũ trang Công an, Quân đội giới thiệu 04 người; Khối MTTQ và đoàn thể: 12 người; Đơn vị sự nghiệp, phối quản 9 người).

​Cụ thể, cơ cấu đảm bảo lớn hơn hoặc bằng so với quy định: đại biểu nữ 24/63, tỷ lệ 38,09% (trên 35%); Trẻ 12/63, tỷ lệ 19,04%; Người ngoài đảng 8/63, tỷ lệ 12,69% và tái cử 14/40, tỷ lệ 35%. Cơ cấu này đã được tiếp thu, điều chỉnh sau Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất, đảm bảo thành phần giới thiệu các phường đã có đủ cơ cấu đại diện cho cơ quan Đảng, Chính quyền và MTTQ phường; điều chỉnh đơn vị phân bổ đối với tổ chức kinh tế; Điều chỉnh cơ cấu định hướng về đại biểu trẻ; người ngoài đảng; số lượng người giới thiệu cho chức xã hội và MTTQ - các đoàn thể cho phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm đến tiến độ, và thông báo lịch tổ chức Hội nghị đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Quận phân công người dự để hướng dẫn, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Chậm nhất là 17h00 ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND Quận.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, sát khuẩn, khoảng cách theo quy định phòng chống dịch Covid-19./.