NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

XÂY DỰNG CƠ CHẾ "3 KHÔNG" TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Publish date 14/12/2020 | 15:22  | View Count: 20
Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) ngày 12-12 đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 tại thủ đô Hà Nội với sự tham...

 

User Online: 123
Total visited: 36380