BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG HÀNG BỘT TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHONG TRÀO THI ĐUA CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU
Publish date 08/01/2020 | 14:44  | View Count: 65

Hội Cựu chiến binh phường Hàng Bột tổ chức tổng kết công tác phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020.

Hội Cựu chiến binh phường Hàng Bột tổ chức tổng kết công tác phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, đồng thời, đề ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020. Dự Hội nghị tổng kết có đ/c Nguyễn Trà Lý – PCT Hội Cựu chiến binh quận Đống Đa, đ/c Trần Nhật Thái – Chủ tịch UBND Phường Hàng Bột, các đồng chí đại diện MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể, Bí thư Chi bộ khu dân cư và các đồng chí cựu chiến binh phường Hàng Bột.
Tại buổi tổng kết đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành
tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu.

Description: IMG_20191230_142529.jpgDescription: 20191230_142752.jpg