BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀNG BỘT TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 10 KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Publish date 08/01/2020 | 14:42  | View Count: 64

Sáng ngày 28/12/2019, HĐND phường Hàng Bột tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND, đại biểu khách mời đã nghe UBND báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển KTXH, ANQP năm 2019 và phương hướng 2020. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán 2019 và trình dự toán ngân sách 2020, các ban HĐND báo cáo kết quả hoạt động và Báo cáo thẩm tra, trình về kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2020.

Sáng ngày 28/12/2019, HĐND phường Hàng Bột tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND, đại biểu khách mời đã nghe UBND báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển KTXH, ANQP năm 2019 và phương hướng 2020. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán 2019 và trình dự toán ngân sách 2020, các ban HĐND báo cáo kết quả hoạt động và Báo cáo thẩm tra, trình về kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2020. MTTQ thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 2019 và phương hướng 2020, đồng thời các đại biểu HĐND cũng nêu các câu hỏi chất vấn đối với các hoạt động của chính quyền phường.

Description: IMG_20191230_091813.jpg          Thay mặt UBND, ông Trần Nhật Thái - PBT ĐU, CT UBND phường đã tiếp thu và trả lời các ý kiến chất vấn của các vị đại biểu.

         

          Tại kỳ họp đã thông qua Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND phường Hàng Bột khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Duy Định do được điều động công tác và xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND phường Hàng Bột khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lê Thăng Bằng – Trưởng Công an phường Hàng Bột (do được điều động, bổ nhiệm).