LÃNH ĐẠO PHƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ LÃNH ĐẠO PHƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

QUẬN ĐỐNG ĐA TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN KHÓA XX NHIỆM KỲ 2021- 2026
Publish date 07/05/2021 | 18:03  | View Count: 15

Chiều 4/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên đại biểu HĐND Quận khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông báo kế hoạch và lịch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử, thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Quận và hướng dẫn xây dựng chương trình hành động của người ứng cử.

Tham dự có ông Võ Hồng Vinh - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quận; ông Trịnh Hữu Tuấn - UVTV, PCT UBND Quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận và 56 đại biểu ứng cử đại biểu HĐND Quận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị, ông Võ Hồng Vinh - UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quận đã công bố danh sách các ứng cử viên về các đơn vị bầu cử của Quận và hướng dẫn người ứng cử xây dựng chương trình hành động của người ứng cử; hướng dẫn về việc tiếp nhận và giám sát chương trình hành động của đại biểu HĐND Quận nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Trịnh Hữu Tuấn - UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận thông báo với những người ứng cử những nội dung cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội ở Quận để người ứng cử xây dựng, dự kiến chương trình hành động trình bày tại hội nghị vận động bầu cử; Thường trực Ủy ban MTTQVN Quận triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị TXCT cho người ứng cử đại biểu HĐND Quận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo kế hoạch, người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị đó. Tổ chức hội nghị TXCT vận động bầu cử cần đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Quá trình thực hiện khách quan, dân chủ, công bằng giữa những người ứng cử, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam với HĐND, UBND và các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp. Tại mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Quận tổ chức 3 cuộc tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND Quận tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Thời gian tổ chức tại 7 đơn vị bầu cử HĐND Quận, tại 21 phường. Thời gian từ ngày 28/4/2021 đến ngày 22/5/2021.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Nam - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Quận đề nghị các ứng cử viên sau khi được sự phân công về các đơn vị bầu cử cần chủ động xây dựng chương trình hành động ngắn gọn, phù hợp, lựa chọn thông tin về địa bàn bầu cử để xây dựng chương trình hành động của mình gắn với tình hình thực tế của địa phương; mang tính thuyết phục cao, được cử tri ủng hộ. Lịch tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận sẽ thông báo tới các ứng cử viên sau khi báo cáo và xin ý kiến Thường trực Quận ủy do nhận được hướng dẫn mới của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về tổ chức hội nghị trong điều kiện tăng cường phòng chống covid-19 ./.