TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

PHƯỜNG HÀNG BỘT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022
Ngày đăng 17/06/2022 | 14:54  | Lượt xem: 2132

Sáng ngày 16/6/2022 UBND phường Hàng Bột tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.

Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Hương Lan, Bí thư Đảng ủy phường; ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; bà Đỗ Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; ông Vũ Ngọc Thân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường cùng các ông, bà Phó Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; bí thư chi bộ; trưởng ban CTMT; tổ trưởng tổ dân phố; cán bộ công chức phường; và đại diện cá nhân, tổ chức trên địa bàn phường.

Toàn cảnhHội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022. 

Hội nghị được nghe “Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính phường Hàng Bột”. Theo đó, UBND phường luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức. Chất lượng kiểm soát TTHC tại phường được nâng cao, hiệu quả và thiết thực. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết “Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, “10 điều cần làm của cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp dân, tiếp nhận giải quyết TTHC”. Đồng thời quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm chỉnh thực hiện. Tiếp tục tập trung việc thay đổi tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ công chức tiếp nhận, thụ lý, giải quyết TTHC trên tinh thần “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nhiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc điều hành hoạt động của cơ quan, thực hiện theo quy chế. Niêm yết đầy đủ, đúng quy định các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND phường. Việc rà soát TTHC, việc công khai được thực hiện nghiêm đúng quy định. Công tác tuyên truyền về TTHC được thực hiện, tạo điều kiện cho việc tiếp cận, thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, nhiều TTHC triển khai mức độ 3 và 4 giúp công dân thuận lợi trong việc giải quyết TTHC.

Bà Phạm Thị Thu Hoài, Phó Chủ tịch UBND phường đọc “Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính phường Hàng Bột”

Đã có 7 ý kiến với 14 nội dung phát biểu trực tiếp tại Hội nghị, được ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường giải đáp, trả lời rất cụ thể, rõ ràng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường giải đáp thắc mắc, trả lời các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị

Các ý kiến đều nhất trí và đánh giá cao kết quả đạt được trong các hoạt động của UBND phường thời gian qua, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự chỉ đạo, điều hành của UBND phường, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân đóng góp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Đại biểu Tham dự