XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

PHƯỜNG HÀNG BỘT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022

Ngày đăng 17/06/2022 | 14:54  | Lượt xem: 207
Sáng ngày 16/6/2022 UBND phường Hàng Bột tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN NGỌC TUẤN ĐƯỢC BẦU GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XV

Ngày đăng 10/12/2020 | 16:04  | Lượt xem: 124
Chiều 9-12, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội đã xem xét, kiện toàn nhân sự thuộc thẩm quyền. Cụ thể, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch...