HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

PHƯỜNG HÀNG BỘT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HĐND KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Ngày đăng 18/03/2021 | 16:57  | Lượt xem: 21
Sáng 18/03/2021, tại hội trường lớn trụ sở Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Hàng Bột, HĐND phường Hàng Bột tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ngày đăng 12/03/2021 | 15:47  | Lượt xem: 12
1. Vị trí, vai trò của đại biểu HĐND: Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế...

HĐND PHƯỜNG HÀNG BỘT TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 13 NHIỆM KỲ 2016 -2021

Ngày đăng 29/12/2020 | 08:55  | Lượt xem: 52
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015, sáng ngày 24/12/2020, HĐND phường Hàng Bột tổ chức kỳ họp thứ 13 nhiệm kỳ 2016 - 2021

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KÌ HỌP THỨ 13 HĐND PHƯỜNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Ngày đăng 10/12/2020 | 16:53  | Lượt xem: 44
Chiều ngày 10/12/2020, UBMTTQVN phối hợp với HĐND, UBND phường Hàng Bột tổ chức Hội nghị đại biểu HĐND phường tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 hội đồng nhân dân phường khoá 9, nhiệm kỳ 2016 –...

HĐND PHƯỜNG HÀNG BỘT TỔ CHỨC PHIÊN GIẢI TRÌNH

Ngày đăng 06/11/2020 | 10:16  | Lượt xem: 51
Chiều ngày 05/11, HĐND phường Hàng Bột tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý Trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường

Ứng cử viên đại biểu HĐND quận khóa XIX, đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Hàng Bột

Ngày đăng 01/06/2020 | 10:40  | Lượt xem: 1041
Ứng cử viên đại biểu HĐND quận khóa XIX, đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Hàng Bột

Trao tặng huy hiệu Đảng đợt 02/9 cho các Đảng viên phường Hàng Bột

Ngày đăng 30/05/2020 | 11:19  | Lượt xem: 950
Trao tặng huy hiệu Đảng đợt 02/9 cho các Đảng viên phường Hàng Bột

BCĐ thực hiện Nghị quyết số 15 và Chỉ thị số 15 của Thành ủy Hà Nội làm việc tại phường Hàng Bột

Ngày đăng 30/05/2020 | 11:18  | Lượt xem: 1013
BCĐ thực hiện Nghị quyết số 15 và Chỉ thị số 15 của Thành ủy Hà Nội làm việc tại phường Hàng Bột

Ra mắt Chi hội Phụ nữ An toàn giao thông tại phường Hàng Bột

Ngày đăng 30/05/2020 | 11:16  | Lượt xem: 933
Ra mắt Chi hội Phụ nữ An toàn giao thông tại phường Hàng Bột

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hàng Bột lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng 30/05/2020 | 11:16  | Lượt xem: 963
Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hàng Bột lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025