THẮNG CẢNH - DU LỊCH THẮNG CẢNH - DU LỊCH

ĐỀ XUẤT CHÍNH PHỦ TẶNG TIỀN CHO NGƯỜI DÂN ĐI DU LỊCH

Ngày đăng 01/12/2020 | 09:57  | Lượt xem: 119
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa đề xuất cho phép doanh nghiệp lữ hành được giảm 80% số tiền ký quỹ trong thời hạn 2 năm để giúp doanh nghiệp duy trì và có nguồn tiền làm vốn lưu động, sản xuất.